Baking » Dried Fruit

Chopped Dates 3kg
Chopped Dates 3kg
DFR026
£9.85


Currants 1kg
Currants 1kg
DFR015
£3.99


Dried Apricots 1kg
Dried Apricots 1kg
DFR007
£6.37


Dried Cranberries 1kg
Dried Cranberries 1kg
DFR009
£6.75


Dried Figs 1kg
Dried Figs 1kg
DFR008
£11.69


Dried Mixed Fruit 1kg
Dried Mixed Fruit 1kg
DFR019
£4.79


Glace Cherries 1kg
Glace Cherries 1kg
DFR010
£6.19


Mixed Peel 1kg
Mixed Peel 1kg
DFR011
£4.95


Pitted Dates 1kg
Pitted Dates 1kg
DFR013
£3.65


Pitted Prunes 3kg
Pitted Prunes 3kg
DFR016
£14.95


Raisins 1kg
Raisins 1kg
DFR014
£3.89


Sosa Freeze Dried Whole Raspberries 75g
Sosa Freeze Dried Whole Raspberries 75g
DFR021
£9.95


Sultanas 1kg
Sultanas 1kg
DFR001
£3.65


Sultanas 3kg
Sultanas 3kg
DFR024
£8.39


Top