Baking » Dried Fruit

Chopped Dates 1kg
Chopped Dates 1kg
DFR026
£3.84


Currants 1kg
Currants 1kg
DFR015
£5.99


Dried Apricots 1kg
Dried Apricots 1kg
DFR007
£5.70


Dried Apricots 2kg
Dried Apricots 2kg
DFR039
£9.29


Dried Cranberries 1kg
Dried Cranberries 1kg
DFR009
£6.75


Dried Figs 1kg
Dried Figs 1kg
DFR008
£11.69


Dried Mixed Fruit 1kg
Dried Mixed Fruit 1kg
DFR019
£5.29


Glace Cherries 1kg
Glace Cherries 1kg
DFR010
£6.19


Golden Raisins 1kg
Golden Raisins 1kg
DFR020
£7.14


Mixed Peel 1kg
Mixed Peel 1kg
DFR011
£4.95


Pitted Dates 1kg
Pitted Dates 1kg
DFR013
£2.99


Pitted Dates 3kg
Pitted Dates 3kg
DFR028
£9.95


Pitted Prunes 3kg
Pitted Prunes 3kg
DFR016
£14.95


Prunes DAgen 1kg
Prunes DAgen 1kg
DFR036
£8.54


Raisins 1kg
Raisins 1kg
DFR014
£4.39


Raisins 3kg
Raisins 3kg
DFR025
£7.95


Sosa Freeze Dried Whole Raspberries 75g
Sosa Freeze Dried Whole Raspberries 75g
DFR021
£9.95


Sultanas 1kg
Sultanas 1kg
DFR001
£3.95


Sultanas 3kg
Sultanas 3kg
DFR024
£8.39


Top