Baking » Dried Fruit

Chopped Dates 3kg
Chopped Dates 3kg
DFR042
£9.99


Currants 3kg
Currants 3kg
DFR034
£15.17


Dried Apricots 2kg
Dried Apricots 2kg
DFR039
£19.95


Dried Cranberries 1kg
Dried Cranberries 1kg
DFR009
£9.95


Dried Figs 1kg
Dried Figs 1kg
DFR008
£11.69


Dried Mixed Fruit 3kg
Dried Mixed Fruit 3kg
DFR029
£12.77


Glace Cherries 1kg
Glace Cherries 1kg
DFR010
£7.29


Golden Raisins 1kg
Golden Raisins 1kg
DFR020
£7.47


Mixed Peel 1kg
Mixed Peel 1kg
DFR011
£5.79


Pitted Dates 3kg
Pitted Dates 3kg
DFR028
£9.95


Pitted Prunes 3kg
Pitted Prunes 3kg
DFR016
£20.39


Raisins 3kg
Raisins 3kg
DFR025
£9.96


Sosa Freeze Dried Whole Raspberries 75g
Sosa Freeze Dried Whole Raspberries 75g
DFR021
£17.69


Sultanas 3kg
Sultanas 3kg
DFR024
£9.09


Top